Leren is bewegen

Stel je je wel eens de vraag hoe het nu verder moet

  • met die “lastige” klas?
  • in het contact met sommige collega’s, leidinggevenden, leerlingen, cliënten?
  • in het zoeken naar balans tussen werk en privé?
  • in het vervolg van je loopbaan?
  • of met welk ander aspect van je werk dan ook?

Dan is het misschien tijd om in beweging te komen. Bijvoorbeeld door jezelf daarbij methodische en professionele begeleiding te gunnen, zoals supervisie. Ontdek hier wat deze vorm van professionalisering inhoudt, en wat ik daarin voor je kan betekenen.

Niet alleen individuele professionals stellen zich vragen. Ook organisaties staan regelmatig voor de vraag: hoe willen we verder? En hoe gaan we die ontwikkeling die wij wensen in beweging zetten –of houden? Met mijn ruime leidinggevende ervaring met organisaties in beweging, vooral in het onderwijs, kan ik waardevolle adviezen geven en ook professionele procesbegeleiding bieden.

Bewegen leidt tot leren.

afb3